książki
PODRĘCZNIK
wyd. Centrum Sztuki
w Warszawie 1990r.
   
ZASOBNIK
wyd. „Słowo/Obraz-Terytoria”,
Gdańsk, 1998r.
   
PODNOŚNIK
wyd. własne.
Sandomierz, 2001r.
   
STATECZNIK
Labirynt 2,
Lublin, 2004r.