bibliography
   Bibliografia, katalogi, ciąg dalszy.
(początek z lat 1966 – 1999 zamieszczony jest w „Zasobniku”)

Katalogi:
Wobec Apokalipsy – Bielsko Biała, 1999r.
Moja Ziemia – ZPAP, Warszawa, 1999r.
Trawnik 99, Muz. Nar. Szczecin
Spotkania Krakowskie 2000, OD-DO, Bunkier Sztuki - Kraków
Korper versus Materie. Im Kreis der Krakauer Gruppe (Bunkier Sztuki,
Kraków 2000)
Artists for SQAL/P –Brighton. July 2000
Perz?Rhizom Ein deutsch-polnisches Kunstprojekt. Stadtlische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach 2000
ARTKONTAKT, Centrum Kultury w Lublinie, 2000r.
Żywa Galeria 1969 – 1981 (łódzki progres. ruch artyst.)
Hybrid Dwellings, Gal. Arsenał, Białystok 2001
Navinki 2001 Mińsk, Białoruś
Autonomiczny ruch konceptualny w Polsce – BWA Lublin 2002
Polacos. Instytut A. M, Ajuntament – Barcelona 2002r. Hiszpania
Gazeta Oli Mir, „Daily News”(przedruk) N.Y. USA
Kolekcja Sztuki Współczesnej na 1000-lecie Gdańska, 1997/1999
International Art. Fuku Masu Project’ 02, Nagano, Japonia
Kalwaria Zebrzydowska, katalog Galerii Środowisk Twórczych BCK, Bielsko Biała 2002r.
Labirynt – BWA Lublin, 2003r.
Od WARhola do WARpechowskiego, BROŃorblin, Warszawa 2003r.
Rysunek pierwszy język, Galeria Środowisk Twórczych, Bielskie Centrum Kultury, 2003r.
Europejski Festiwal Sztuki Perfprmance, Lublin 3-6 VI 2004
Labirynt – BWA Lublin, Wystawy w 2002 r.

Teksty:
Maria Pinińska-Bereś, katalog- Bunkier Sztuki 1999r. Pożegnanie
Rzeźba Polska, tom VI, Orońsko 1997, „Ciało i sztuczność”
Rita Baum Nr.2/1999r. Edynburg 1972
Czas Kultury Nr6-1 „Bizantynizm...”
Tadeusz Kantor – niemożliwe. Rozmowa ze Zbigniewem Warpechowskim – JanTrzupek, Bunkier Sztuki – Kraków 2000
Żywa Galeria ( 11 )1999 „Przyczynki do dziejów fałszerstw o sztuce polskiej lat 60 i 70-tych”.
Gazeta malarzy i poetów – Poznań Nr.2/2000 – „Smutna prawda”
„Performance” No.56/57(1988) zdjęcie z EDGE88 (Londyn)
Soc-postmodernizm czyli sztuka kontenerowa, FRONDA Nr.21/22
Bizantynizm – Czas Kultury Nr.6-1 (1999/2000)
Kantor – Czas kultury Nr.6 (2000)
„Między młotem a kowadłem” – Arteon, nr.9(17) wrzesień 2001
„Moda” – Arteon, nr 10(18) październik 2001
„Pomiędzy młotem a kowadłem” Czas Kultury Nr. 2/2001
„Szkoła” Czas Kultury Nr. 3/2001
„Błąd Tadeusza Kantora” Czas Kultury Nr. 4/2001
„Maksymalizm” Czas Kultury Nr. 1/2002
„Partum” Czas Kultury Nr. 2/2002
„Tekst dla Czasu Kultury”, Czas Kultury Nr. 3/2002 (koniec współpracy z pismem)
„O pocieszeniu” , Znak, (12) 2002)
„Goła dupa”, katalog Europejskiego Festiwalu Sztuki Performance, Lublin 2004

Recenzje:
Marek K. Wasilewski – „Byłem jak naciągnięta struna” Czas Kultury – Nr2/1999
Lukasz Gorczyca – „Rysunki niekulturalne”, art. + business 4/2000
Rob La Frenais „Nail Driven Trough the Hand” The Artist’s Body –Phaidon 2000
Jerzy Hanusek – „Robak w sztuce” , wyd. Otwarta Pracownia – Kraków 2001, s.77 i 231
Sławomir Marzec „Warpechowski – Raiser”, „NY Arts”, vol.7, Nr.4 April 2002
Łukasz Guzek „Art. Action” 1958-1998, Quebec 2001
Daphna Levi –Ha-Aretz, 31maja 2002r. Tel Aviv „He starts off with love” (wyd. hebrajskie i angielskie)
Marta Woynarowska, Krzysztof Jarosz, “Eucharystia – najgenialniejsze performance”. Gość niedzielny, Nr.30 Rok LXXXI, 25.07.2004r.